Aanpak

Foto boven: ingang praktijk

Aanpak

Enkele kenmerken:

M'n aanpak komt er in grote lijnen op neer dat u voor een groot deel invloed heeft op de wijze waarop een traject verloopt. De gesprekken hebben een sfeer van coaching. Van mijn kant reik ik u een kader aan waarbinnen we samen tot een beeld komen van wat er op dit moment speelt. In dit kader komen inzichten vanuit diverse psychologische richtingen samen. Belangrijk vind ik dat we samen tot dat beeld komen van wat er speelt. We blijven op niveau van fenomenen, ik zal niet snel tot een etiket overgaan. Bij vergoeding is het wel nodig om de klachten te kaderen binnen het diagnostisch kader van de DSM-V. We kijken er samen naar. 

Puntsgewijs:
  • Niet-oordelende aanpak
  • Intake kan met of zonder vragenlijsten, spreken we door in overleg 
  • Het aantal sessies is geen vast gegeven. U kunt ten alle tijden aangeven dat u wilt stoppen of onderbreken.
  • Er is geen vaste vorm in de frequentie van de gesprekken. U kunt kiezen voor eens per week, of om de 2 of 3 weken. Ook voor af en toe eens een gesprek. 
  • Duur van de gesprekken: gesprekken van een uur of anderhalf uur zijn mogelijk.  Dit laatste betekent dat we met meer rust kunnen werken. Mensen die zelf betalen kunnen de gewenste sessie duur zelf aangeven. De prijs is per uur bij 'kosten' aangegeven. 
  • Wat aanpak betreft: afhankelijk van wat nodig is en waar uw wens ligt kan bijvoorbeeld een meer gedragsmatige of een meer inzichtgevende aanpak gevolgd worden. Het kader heeft een aantal basiselementen: denken, gevoel, wil, handelen, waarnemen. Bij de een ligt het aangrijpingspunt in de gedachten (een meer cognitieve benadering), bij een ander in het leren stilstaan bij gevoel, en voor een volgende meer greep krijgen op eigen gedrag (bijvoorbeeld bij verslaving), enzovoort. Ook is het mogelijk dat er een verschuiving in het traject plaatsvindt. 
  • We kunnen met of zonder opdrachten voor thuis werken. Opdrachten zie ik slechts als een uitnodiging voor u om mee aan de slag te kunnen. Het moet niet. Het traject blijft in uw handen.