Foto boven: spreekkamer (Adres: Soestdijkseweg zuid 123, 3721 AA Bilthoven )

 

In verband met overgang naar ander hostingbedrijf moest site weer opnieuw gemaakt worden.

Hij is nog niet helemaal af, teksten worden nog aangepast. Volgt komende week (eerste week juli).

 

Verplichte vermelding wachttijd: (update 30 juni 2024): 

Voor kennismakingsgesprek 3 weken, vervolg behandeling 2 weken.

Deze zomer geen vakantie gepland. 

 

Tijden dat afspraken mogelijk zijn

Nb. het betreft mogelijke tijden op dit moment. Het wil niet zeggen dat ik sommige dagen drie dagdelen werk, maar dat op de volgende dagdelen een afspraak mogelijk is. 
Sommige dagen hebben al vaste afspraken, andere hebben meer ruimte. 
- maandag ochtend/middag/avond 
- dinsdag ochtend/middag/avond
- woensdag ochtend/middag/avond
- donderdag ochtend/middag
- vrijdag en zaterdagochtend momenteel niet
 
Kennismakingsgesprek: u kunt zich aanmelden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Zo kunt u onderzoeken of deze plek voor u goed voelt. Het is een 0-gesprek en nog geen intakegesprek van een behandeltraject. U kunt thuis het laten bezinken en beslissen of u door wilt. Als u niet door wilt, hoeft u niet te verantwoorden waarom niet (reden mag natuurlijk wel, maar niet nodig). En in dat geval worden de aantekeningen vernietigd. Er worden geen kosten in rekening gebracht. Als u door wilt gaan, wordt een intakegesprek gepland. Het kennismakingsgesprek wordt voor 30 minuten aan de zorgverzekeraar gedeclareerd, indien u een verwijsbrief heeft met een datum voor het gesprek. 
 
Doelgroepen: vanaf 18 jaar, adolescenten, volwassenen, ouderen (niet de specifieke ziektebeelden als bijvoorbeeld dementie)

Waar ik geen kennis/training in heb zijn die beelden die behandeling behoeven door specialisten, zoals psychose, manisch-depressiviteit, neurodegeneratieve beelden en autisme.

 

E-health: online behandeling mogelijk. Liefst wel 1 of meer gesprekken aan het begin face to face.  FtF heeft m'n voorkeur. 

 

Maatwerk

Vanuit de basis 'psychologie' zijn in de praktijk diverse gespreksvormen mogelijk: psychologische begeleiding, psychotherapie en coaching. Hoe het ook genoemd wordt, uiteindelijk gaat het om het vertrouwelijke gesprek waarin we aan uw problemen werken, met behulp van interventies vanuit verschillende psychologische  richtingen . Het betreft reguliere psychologische stromingen zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie (bijvoorbeeld partners en gezinnen), psychodynamische therapie, mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Vanuit een mensmodel waarin ik deze richtingen geïntegreerd heb, zetten we in overleg interventies in, toegepast op de problemen die u inbrengt. Uitgangspunt in m'n praktijk is de client en zijn/haar hulpvraag. Belangrijk vind ik dat u vanuit uw autonomie beslist wat u wel en niet in de gesprekken wilt inbrengen. U kan altijd uw grenzen aangeven. Wat u inbrengt, daar gaan we mee aan de slag.

Een grens is wel dat als er sprake is van psychotische symptomen en/of acute suïcidale plannen, ik actie moet ondernemen richting huisarts en/of crisisdienst.