Achtergrond

Paula Korevaar (1958) 

- GZ-psycholoog 

- Kamer van Koophandel: 30177920

-  BIG-registratienummer: 29909380025

-  Lid van NIP en LVVP


Aanvullende cursussen
- EMDR basiscursus 
- Cognitieve gedragstherapie basiscursus 
- Werkstress en burnout 
- Gecompliceerde rouw 
- Loopbaancoaching (de Waard) 
- Biografisch consulent (cursus)

- Ontwikkelingsprofiel

 

De site wordt op praktische punten bijgehouden, zoals wachttijd, kosten ed. Verder zal de site niet snel veranderen. 
 
Kwaliteitsstatuut: (verwijzing volgt, is aanwezig maar wordt op kleine punten nog gewijzigd)
 
Klachtenregeling:   Klachtenregeling volwassenen - LVVP     Conform de LVVP (maar uitgebreide informatie over de mogelijkheden op de link naar de LVVP-site): 

Stap 1: bespreek uw onvrede met de behandelaar

Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Soms kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven.

Stap 2: schakel een klachtenfunctionaris in

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Het doel van de bemiddeling is om er samen uit te komen c.q. tot een oplossing te komen.

Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. U kunt hier als cliënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

Foto is van -6 - 10 jaar. Update volgt nog