Contact / Aanmelden

Praktijkadres: Soestdijkseweg Zuid 123  
3721 AA Bilthoven 
NB: Google Maps geeft soms Van der Duijnstraat 5 in Utrecht aan. Dit praktijkadres is echter vervallen 

De praktijk is in het bijgebouw, vanaf parkeerterrein onder de boog door. Op eigen terrein parkeergelegenheid. Op de weg ervoor vrij parkeren. 


T:   030-7526988 (helaas weet ik nog niet hoe ik hier een voice bericht uit moet halen... graag per mobiel)
M:   06-42113962 
E:  p.korevaar@extenzo.nu, gaat via een beveiligde verbinding. 

 

Aanmelden / contact

Via inspreken van de voicemail op het mobiele nummer, of via een email naar het beveiligde emailadres.

U ontvangt binnen 3 dagen bericht.  Er zijn geen vaste bereikbaarheidsmomenten. 

Bij spoed is het het beste contact op te nemen met de huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost.

Na aanmelding volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek (een 0-gesprek), waarin u kunt kijken of het klikt en de werkwijze aanspreekt.  Tijdens dit gesprek worden aantekeningen gemaakt. Na het gesprek kunt u het thuis laten bezinken en dan beslissen of u voor een vervolg kiest. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden de aantekeningen vernietigd. Er zijn dan geen kosten aan het gesprek verbonden. Bij een vervolg vindt een meer systematische intake plaats en wordt het kennismakingsgesprek voor 30 minuten gefactureerd als u al in het bezit van een verwijsbrief was. 

 

Wachtruimte

Er is een wachtruimte aanwezig. U kunt 5 minuten voor aanvang aanbellen. De praktijkruimte wordt niet gedeeld met anderen. Dit betekent dat het nauwelijks voorkomt dat u met anderen in de wachtruimte zit. (Of er moet iemand wachten op degene die in gesprek is)  Er is gelegenheid om zelf koffie of thee te zetten.  Een toilet is aanwezig.

 

Geheimhouding

Het spreekt vanzelf dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is. Slechts na uw toestemming wordt informatie naar derden uitgewisseld. De inhoud van deze informatie wordt eerst met u doorgenomen. De geheimhouding gaat zover dat ik nooit iets dat al gebeurt is, naar welke persoon of instantie ook mag doorgeven. Als u bijvoorbeeld een delict gepleegd heeft, mag ik dit ook niet naar buiten brengen. Alleen als er op dit moment acuut gevaar dreigt voor een of meer personen mag en moet ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken. De zogenaamde 'waarheidsvinding' over dingen die al gebeurt zijn, dwingt mij echter niet m'n geheimhouding te doorbreken. Meestal kies ik voor het schriftelijk verstrekken van informatie zodat voor iedereen duidelijk is wat er gecommuniceerd is. 

 

Dossier

Het is verplicht een dossier bij te houden en dit in principe 20 jaar te bewaren. U kunt eventueel na beëindiging van de gesprekken een schriftelijk verzoek tot vernietiging indienen. Dan zal uw dossier vernietigd worden. Ik mag uw dossier echter nooit aan u meegeven. U kunt het wel inzien en eventueel een copie opvragen. Hiervoor wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht, conform de regels van het NIP. 

 

Afzeggen

Afzeggen breng ik eigenlijk nooit in rekening. Vaak is er sprake van overmacht, bijvoorbeeld door ziekte. Wel graag z.s.m. afbellen zodra u weet dat de afspraak niet door kan gaan. Afzeggen in het weekend kan ook, per email of zondagavond via de voicemail van het mobiele nummer. 

 

Openbaar vervoer 
- lijn 77 naar Bilthoven, uitstappen halte Doctor Letteplein.  Groenekanseweg richting Soestdijkseweg, bij rotonde linksaf. Totaal ongeveer 12 minuten lopen. 
- lijn 72 (nieuw) Halte RIVM. Dan is het nog 2 minuten lopen.