Kosten

Foto boven: fietsenhok

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Vergoeding door de zorgverzekeraar is mogelijk met een gerichte verwijsbrief van de huisarts. 
Het eigen risico wordt aangesproken.  Mocht u reeds door uw eigen risico heen zijn, dan zijn er geen kosten meer verbonden aan de psychologische zorg. Er wordt tegenwoordig weer gedeclareerd op basis van losse sessies.
Eigen contracten voor 2024 met: Zilveren Kruis, FBTO, De Frieslandse, ONVZ, DSW.  Er gelden standaardtarieven (met zelfs 2 cijfers achter de komma). Facturatie geschiedt direct naar de zorgverzekeraar. 
Staat uw zorgverzekeraar hier niet bij, dan is vergoeding mogelijk via de organisatie 1np.  Dit is een landelijke organisatie van vrijgevestigden in de GGZ, tegenwoordig vallend onder Parnassia, welke contracten met alle zorgverzekeraars heeft. Voor deze route is aanmelding nodig via de site www.1np.nl
 
Zonder verwijsbrief/vergoeding 
Particulieren
  • kennismakingsgesprek 45 minuten: kosteloos. 
  • gesprek van 60 minuten € 80,00. Toeslag na 18.00: 15 euro. 
  • relatiegesprek van anderhalf uur kost € 130,00. Toeslag na 18.00: 15 euro. 

Bedrijven

  • kennismakingsgesprek 45 minuten € 90,00
  • gesprek van 60 minuten € 90,00 

Het is mogelijk de psychologische zorg in een traject vorm te geven, waarbij overleg met leidinggevende mogelijk is (bij start/tussentijds en bij beëindiging). Hiervoor wordt in onderling overleg een speciale trajectprijs opgesteld, afgestemd op de behoefte van de organisatie

 

Pinnen is niet mogelijk.