Vragen

Foto boven: wachtruimte

 

Problemen en klachten

Angstklachten

Depressie

Rouw

Traumatische ervaringen

Identiteitsproblematiek

Lichte persoonlijkheidsproblematiek

Stressklachten/overspanning/Burn-out

 

Vragen, keuzemomenten en dilemma´s 

Begeleiding bij keuzevraagstukken of dilemma´s op diverse levensterreinen:

1. Wat wil ik op een of meerdere terreinen?

2. Hoe geef ik het vervolgens vorm?

In de gesprekken kunnen 1 en 2 aan de orde komen, of alleen 1 of 2, afhankelijk van uw behoefte, 

Uw vraag kan bijvoorbeeld liggen op de volgende terreinen:

   -  Loopbaanvragen

   -  Verhouding tot ouders / familie

   -  Vragen rondom religie of spiritualiteit

   -  Verhouding van de diverse levensterreinen : bijvoorbeeld:  hoe vind je een betere balans tussen werk en privé ?

   -  Voor adolescenten: hoe ga ik de diverse levensgebieden in m´n  leven zelf vorm  geven?